< 1 hodina fixní částka 2.000,- Kč
1 hod. práce 1.600,- Kč
1 km 75,-

Uvedené ceny jsou orientační, vyjma prací, které nepřekročí 1 hodinu. Zde je cena fixní. Koncová cena bude určena na základě konkrétní poptávky na základě celkové časové náročnosti.